کد خبر: 131232 A

شهردار منطقه ۲۰ تهران خبر داد:

به منظور استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و اقشار تاثیرگذار محلی، ۲۰ دفتر تسهیلگری نوسازی بافت فرسوده در این منطقه در حال شکل گیری است.

شهردار منطقه ۲۰ تهران گفت: به منظور استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و اقشار تاثیرگذار محلی، ۲۰ دفتر تسهیلگری نوسازی بافت فرسوده در این منطقه در حال شکل گیری است.
به گزارش ایلنا، منصور کتانباف با اشاره به اثربخشی جلسه‌های توجیهی که با حضور شورایاران، معتمدین، ائمه جماعات، ورزشکاران و معتمدین محلی با موضوع نوسازی بافت فرسوده در منطقه ۲۰ برگزار شده است افزود: ۲۰ دفتر تسهیلگری نوسازی بافت فرسوده در سراهای محله این منطقه در حال شکل گیری است تا زمینه مطلوبی برای ارائه خدمات آگاه سازی و جلب مشارکت شهروندان فراهم شود.
کتانباف دفا‌تر تسهیلگری نوسازی را به عنوان حلقه ارتباطی مدیریت شهری و ساکنان محلی برشمرد و اظهار داشت: با تعاملی که با اثرگذاران محلی ایجاد کرده‌ایم، طی روزهای گذشته ۲۱۷ پرونده برای بهسازی بافت فرسوده تشکیل شده است که پس از صدور پروانه تعداد قابل توجهی از محدوده بافت فرسوده منطقه ۲۰ نوسازی خواهد شد.
وی رویکرد مدیریت شهری منطقه ۲۰ تا پایان سال را ترویج فرهنگ نوسازی بافت فرسوده عنوان کرد و گفت: در سال آینده شاهد پیشرفت چشمگیری در بهسازی بافت فرسوده شهرری خواهیم بود.
شهردار منطقه ۲۰ با اشاره به خدمات رایگان دفا‌تر تسهیلگری نوسازی خاطرنشان کرد: تهیه نقشه معماری، مشاوره ساخت و ساز، محاسبه سهم طرفین معامله، معرفی سازنده معتبر و بیمه تضمین سازنده از خدماتی است که این دفا‌تر علاوه بر جلب مشارکت شهروندان و آگاه سازی آنان برای نوسازی ملک فرسوده انجام می‌دهند.

استفاده از ظرفیت ترویج فرهنگ ساخت و ساز معماری تشکیل دفتر نوسازی بافت فرسوده تسهیلگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر