کد خبر: 453161 A

در این همایش از سوی سازمان مدیریت صنعتی ضمن اعلام اسامی۱۰۰ شرکت برتر ایرانی، گزارش ارزیابی ۵۰۰ شرکت برتر کشور در ۵ گروه ارائه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  فولاد مبارکه، در همین خصوص فرزاد ارزانی معاون فناوری فولاد مبارکه گفت: شرکت فولاد مبارکه در ارزیابیهایی که مبتنی بر الگوهای شناخته شده است، شرکت میکند. از آن جمله ارزیابی ۱۰۰ شرکت برتر کشور، تعالی سازمانی، مدیریت دانش، رعایت حقوق مصرف کنندگان و ... است.

وی با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه در سال جاری نیز مانند سالهای گذشته موفق به کسب رتبه نخست در شاخص حجم بین شرکتهای صنایع معدنی و فلزی در کشور شد، افزود: در سال ۱۳۹۴ که برای تمامی صنایع کشور از جمله فولاد مبارکه از نظر کسب و کار یکی از سختترین سالها از ابتدای راه اندازی تاکنون بود، این شرکت توانست با همت و تلاش بی وقفه تمامی مدیران و کارکنان خود بیش از ۹۷ هزار میلیارد ریال فروش داشته باشد.

ارزانی اضافه کرد: فولاد مبارکه همچنین در شاخص ارزش افزوده نیز موفق به کسب رتبه دهم شد که این مهم با کنترل و مدیریت هزینه ها در شرکت به دست آمد و در نهایت سبب حضور موفق در عرصه های مختلف داخلی و صادراتی بوده و هست.

معاون فناوری فولاد مبارکه افزود: سازمان مدیریت صنعتی رتبه بندی شرکتهای برتر ایران را برای سالیان متوالی تهیه مینماید و فهرستی با الهام از رسالت آن سازمان از طریق فراهم نمودن آمار و اطلاعات شفاف و مفید در مورد بنگاههای اقتصادی کشور، فضای روشنتری از کسب و کار اقتصادی کشور ارائه میدهد و به مدیران، سیاستگذاران و پژوهشگران یاری می‎رساند تا شناخت و درک دقیقتری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور بیابند و رقابتی سالم را نیز در بین بنگاهها در راستای افزایش رشد اقتصادی کشور ایجاد نمایند.

وی در همین راستا ادامه داد: این سازمان به منظور شفاف سازی فضای کسب و کار و جایگاه اقتصادی شرکتهای ایرانی و رتبهبندی آنها از نظر میزان تأثیرگذاری در اقتصاد ملی، با هدف گسترش رقابت در فضای کسب و کار بنگاههای اقتصادی و با الگوبرداری از بسیاری از فهرستهای رتبهبندی متعارف در جهان از قبیل فورچون ۵۰۰ ،

براساس یک یا مجموعهای از شاخصهای خروجی گرا به رتبهبندی شرکتها میپردازند.

بنابر این گزارش در این همایش، مدیر مرکز رتبهبندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران گفت: جمع فروش ۱۰۰ شرکت برتر بر اساس ارزیابی سال مالی ۹۴ حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان بود که رشد ۴ دهم درصدی را نشان میدهد، درحالی که رقم رشد در سال قبل ۱۸ درصد گزارش شده بود.

شناسایی مزیت رقابتی و شرکای بینالمللی دو عامل مهم برای بنگاههای اقتصادی

منصور معظمی، رئیس هیئت عامل ایدرو در این همایش به مدیران بنگاهها، تولیدکنندگان و صنعتگران توصیه کرد مزیتهای رقابتی خود را شناسایی کنند و در هر حوزهای که فعالیت میکنند، به دنبال شریک بین المللی باشند.

وی بی توجهی به این دو مسئله را عامل تعطیل شدن بسیاری از بنگاههایی عنوان کرد که در چهار دهه گذشته در کشور فعالیت کردهاند.

رئیس هیئت عامل ایدرو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: چارچوبهایی در قالب سند چشم انداز و برنامه های پنج ساله برای ما مشخص شده، اما با نگاهی به عملکرد ۱۰ ساله متوجه میشویم فاصله میان آنچه هست با آنچه باید باشد، بسیار زیاد است.

وی با اشاره به رشد هشت درصدی به عنوان یکی از اهداف برنامههای چهارم و پنجم توسعه، رشد کمتر از ۲/۵ درصدی اقتصاد کشور را پس از انقلاب بسیار دور از برنامه دانست.

معظمی گفت: در حالی سهم بهره وری به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی، در برخی مقاطع برنامه های پنج ساله منفی بوده که این رقم در کشورهای توسعه یافته حدود ۵۰ درصد است.

به گفته وی، بنگاهها برای حضور در بازارهای جهانی به توانمندیهایی مانند «توانایی تشخیص فرصتهای بالقوه حضور در بازار»، «توانایی به کارگیری رویکردهای جدید و مدلهای کسب و کار»، «توانایی انعطافپذیری ساختاری و تشکیلاتی در بنگاهها»، «قابلیت استفاده از ظرفیتها و منابع موجود در صنایع مرتبط برای جذب و تأمین امکانات جدید» و همچنین «قابلیت انتقال منابع و توانمندیهای موجود در بازارهای هدف» نیاز دارند.

چهار شاخصه برای انتخاب شرکتهای برتر به معیارها افزوده شد

مـحـمـدعلی محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، نیز در این همایش با اشاره به شاخصهای انتخاب شرکتها از افزوده شدن چهار شاخص بهره وری کل، راندمان کل عوامل، بهره وری نیروی انسانی و بازدهی سرمایه در این دوره خبر داد.

وی گفت: ۵۰۰ شرکت، ابتدا بر اساس شاخص میزان فروش (درآمد) مشخص میشوند، پس از آن، بر اساس ۳۲ شاخص دیگر باهم مقایسه و رتبه بندی میشوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی تغییر رتبه فروش شرکتهای برتر را معیار اصلی در انتخاب این شرکتها در چهار سال اخیر عنوان کرد و توضیح داد: شرکتهایی که بیشترین ارتقای رتبه را از نظر شاخص میزان فروش داشته اند، انتخاب شده هستند.

به گفته محمدی با توجه به اهمیت صادرات غیرنفتی برای کشور، ۱۰ شرکت برتر صادرات گرا بر اساس شاخص ترکیبی صادرات مشخص و معرفی شده و این شاخص، ترکیبی از سه شاخص میزان صادرات شرکت، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش است.

گفتنی است در این همایش ۵۰۰ شرکت بزرگ ایران با شرکتهای بزرگ چند کشور مقایسه شده و در آن رشته های مختلف کسب و کار در ایران با رشته های کسب و کار در آن کشورها از جنبه های مختلف تحلیل شدند.

 

اقتصاد حقوق فلزات شرکت برتر بنگاههای اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر