کد خبر: 466351 A

گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مسئولیت های اجتماعی و با امضای تفاهم نامه ای، حمایت از 1396گونه گیاهی در خطر انقراض را به عهده گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از ایکوپرس، همزمان با روز ملی درختکاری و در آستانه سال 1396 براساس تفاهم نامه میان گروه صنعتی ایران خودرو و موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، حمایت از گیاهان در معرض انقراض و سرپرستی 1396عدد از گونه های در معرض خطر سراسر ایران در بانک ژن منابع طبیعی و باغ گیاه شناسی ملی ایران در راستای اقتصاد سبز در دستور کار قرار گرفت.

این تفاهم نامه به امضای مهندس هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو و عادل جلیلی، رئیس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور رسیده و تا اسفند سال آینده ادامه خواهد داشت.

در متن این تفاهم نامه آمده است که این اقدام گروه صنعتی ایران خودرو در راستای اهداف مسئولیت های اجتماعی  در جهت حمایت و مشارکت در حفاظت از گونه های گیاهی کشور و احترام به طبیعت به منظور توسعه سنت مقدس کاشت و نگهداری درختان صورت گرفته است.

مهندس یکه زارع پیش از امضای این تفاهم نامه، اقدامات انجام شده در مجموعه ملی باغ گیاه شناسی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: حمایت از چنین مجموعه هایی که به مثابه میراث های ماندگار کشور عزیزمان هستند در اولویت برنامه ریزی کشور قرار دارد و گروه صنعتی ایران خودرو نیز در راستای مسئولیت های اجتماعی خود آمادگی هر نوع همکاری را دارد.

عادل جلیلی، رئیس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور نیز از اقدام ایران خودرو در حمایت از گونه های گیاهی کشور تقدیر کرد و گفت: ایران خودرو بزرگترین صنعت ملی کشور به شمار می آید و تفاهم نامه امروز در حمایت از باغ ملی گیاه شناسی کشور نشان می دهد مدیران این مجموعه اهداف و منافع ملی را صدر تصمیم گیری های خود قرار می دهند.

همزمان با امضای این تفاهم نامه و در روز ملی درختکاری، مهندس یکه زارع، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو به صورت نمادین یک اصله نهال صنوبر که جذب ذرات آلوده کننده هوا از ویژگی های اصلی آن است در محوطه باغ گیاه شناسی ملی غرس کرد.

 

ایران خودرو تصمیم گیری های جنگل صنعت برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر