کد خبر: 499884 A

مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر گفت: با عملکرد 2 هزار و500 کیلوگرم محصول جو در هر هکتار ÷یش بینی می شود بیش از 525 تن محصول از این اراضی برداشت شود.

به گزارش ایلنا، فرزین فرهادی مدیر جهاد کشاورزی قائم شهر با بیان اینکه سطح زیرکشت جو در شهرستان قائم شهر بالغ بر 210 هکتار است، اظهار کرد: پیش بینی می شود با عملکرد 2 هزار و 500 کیلوگرم محصول جو در هر هکتار، بیش از 525 تن محصول از این اراضی برداشت شود.

وی با اشاره به اینکه برای حفظ امنیت غذایی، اشتغالزایی مولد و توسعه پایدار بخش کشاورزی، از سوی این مدیریت رقم "صحرا" برای استفاده کشاورزان در این شهرستان توزیع شد، ادامه داد: این ارقام متناسب و سازگار با شرایط منطقه و مقاوم به بیماری ها و دارای عملکرد بالا است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر خاطر نشان کرد: بخش زیادی از سطوح زیرکشت جو در مراحل اولیه رشد برای چرای مستقیم دام مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مدير جهاد كشاورزي قائم شهر فرزین فرهادی برداشت جو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر