کد خبر: 499905 A

مدیر جهاد کشاورزی محمود آباد گفت: 115 هکتار زمین های شالیزاری بلاکشت در این شهرستان شناسایی شد که بهچرخه تولید باز خواهد گشت.

به گزارش ایلنا، احمد صادقی مدیر جهاد کشاورزی محمود آباد اظهار کرد: با انجام دهگردشی ها و بررسی کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد، 115 هکتار از زمین های شالیزاری بلاکشت این شهرستان شناسایی و با پیگیری کارشناسان این مدیریت امسال 64 هکتار از این اراضی به چرخه تولید بازگشت و به کشت برنج اختصاص یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد خاطرنشان کرد: از زمین های شناسایی شده، 18 هکتار در حوزه مرکز جهاد کشاورزی کلوده، 30.4 هکتار در حوزه مرکز جهاد کشاورزی عبداله آباد و 15.6 هکتار در حوزه جهادکشاورزی سرخرود بوده است.

صادقی بیان کرد: با بررسی های انجام شده 15 روستای این شهرستان تداخل مالکیت دولتی و مردمی وجود دارد که در کمیسیون رفع تداخلات بررسی خواهد شد.

وی گفت: از ابتدای امسال تاکنون یک مورد اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سطح 57 هزار و 600 مترمربع با دستور مقام قضایی انجام شد.

 

شالیزار مدیر جهاد کشاورزی محمود آباد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر