کد خبر: 511954 A

یادداشت وزیرجهاد کشاورزی؛

وزیر جهاد کشاورزی در یکی یادداشت اختصاصی بر توانمند سازی زنان روستایی و تاثیر آن بر اقتصاد خانواده تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در یادداشتی با اشاره به اهمیت حضور زنان روستایی در مزارع کشاورزی و تاثیر آنا بر اقتصاد خانواده و روستا بر ضرورت توانمند سازی آنها تاکید کرد. در ادامه متن این یادداشت را می خوانید:

زنان  روستایی وعشایری از دیربازبه عنوان یکی از اعضای کشاورزی خانوادگی در درون نظام های زراعی خرد فعالیت داشتند. در دهه های اخیر نقش تولیدی زنان با افزایش مهاجرت مردان از روستا به شهر بیشتر شد. به نحوی که امروزه بخش زیادی از فعالیت های کشاورزی در زمینه تولید وفراوری توسط زنان انجام می شود.  با این حال افزایش نقش اقتصادی زنان در بخش تولید، همواره با چالش های جدی در ارائه خدمات مالی، آموزشی و فنی مواجه بوده است. از این رو در سال 1379 که ادغام دو وزارت جهاد سازندگی وکشاورزی انجام شد، ضرورت وجود تشکیلات مستقلی برای رسیدگی به امور زنان روستایی وعشایری در بخش کشاورزی احساس گردید. به این ترتیب با هم افزایی  ظرفیت های دو وزراتخانه در حوزه زنان ، دفتر امور زنان روستایی وعشایری با ارتقای سطح تشکیلاتی  شکل گرفت. این دفتربا رویکرد عدالت  جنسیتی در جهت توسعه توانمندیهای زنان روستایی وعشایری تلاش می کند تا زمینه دسترسی بیشتر زنان را به خدمات مالی، فنی، آموزشی وترویجی فراهم نماید. پیش بینی ردیف مستقل ملی برای آموزش زنان روستایی در قانون بودجه سال 95و اختصاص دو میلیاردتومان برای توسعه تشکل های زنان عشایر نشان دهنده نقش موثر این افراد در بخش کشاورزی و عزم وزارتخانه در دولت یازدهم برای تعادل بخشی در ارائه خدمات است .  

مشارکت  بانوان تحصیلکرده وبا تجربه در سطوح مختلف ستادی واستانی، فرصتی برای ارائه خدمات بیشتر به این افراد فراهم نموده است. اگرچه تا کنون  بانوان فرهیخته وکارشناس  وزارتخانه  کمتر فرصت حضور در  پستهای مدیریتی را داشته اند،  اما اینجانب با اعتقاد به شایسته سالاری همواره  بر فراهم کردن شرایط مناسب  برای ارتقای شغلی بانوان تاکید داشته و امیدوارم در طرح تربیت مدیران که از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دنبال می شود ، بانوان  از فرصت های بیشتری برای حضور در پستهای مدیریتی بهره مند شوند.

 

اشتغال پایدار زنان روستایی زنان روستایی اقتصاد روستایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر