کد خبر: 537846 A

اجرای طرح دریابست یا ممنوعیت عمومی و همزمان صید همه گونه های آبزی در سال جاری قبل از شروع فصل صید میگو از اول مهرماه سال جاری برای نخستین بار به مدت ده روز در تمامی صیدگاه های استان هرمزگان انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، تجربه مفیدی که در سال 1394 و هم چنین سال جاری در دو استان بوشهر و خوزستان قبل از شروع فصل صید میگو وجود دارد که نتایج بسیار ارزشمندی را در بهبود وضعیت ذخایر آبزی و افزایش میزان صید میگو طی فصل صید اخیر به دنبال داشته است و یکی از دلایل اصلی افزایش 33 درصدی صید میگو در استان های خوزستان و بوشهر، اجرای طرح دریابست به مدت 20 روز در تمامی صیدگاه های استان بوشهر و صیدگاه بحرکان استان خوزستان می باشد.

لذا با توجه به بررسی به عمل آمده، اجرای این طرح در استان هرمزگان با همکاری و مشارکت تشکل های صیادی وجامعه بهره بردار، منجر به حفاظت و کنترل صیدگاه های تحت پوشش در راستای حفظ و بهسازی ذخایر آبزی خواهد شد و به ایجاد شرایط بهتری برای رشد، تکثیر و احیای نسل آبزیان در زیستگاه های طبیعی کمک خواهد کرد، دریابست فرصت مناسبی برای بازسازی ذخیره، کاهش تلاش صیادی، جلوگیری از صید غیر مجاز می باشد.
 اجرای این طرح نه تنها از فعالیت و دریاروی شناورهای غیرمجاز به طور کلی جلوگیری خواهد کرد، بلکه به تمامی صیادان مجاز صید میگو این فرصت را خواهد داد تا با آرامش خیال نسبت به آماده سازی شناور و ادوات صیادی برای شروع فصل میگو اقدام نمایند. آنچه مسلم است با اجرای طرح ممنوعیت عمومی صید تمامی گونه های آبزی (دریابست) شرایط بهتری برای رشد و تکثیر و احیای نسل آبزیان در زیستگاه های طبیعی فراهم خواهد شد. با توجه به نتایج مثبت موضوع، سعی بر این است تا با برنامه ریزی اجرای مناسب دریابست در استان هرمزگان و سایر استان ها، زمینه مناسبی برای احیاء و حفظ و بهسازی ذخایر آبزی فراهم شود که خوشبختانه در سال جاری در دو استان بوشهر و خوزستان شاهد اجرای موفق این موضوع بودیم. دریابست یکی از برنامه های مدیریت ماهیگیری مسئولانه می باشد. در راستای انجام هر چه بهتر و مناسب تر این موضوع ضمن مشارکت تشکل های صیادی و بهره برداران، هماهنگی لازم با مسئولان محلی استان، استانداری، دریابانی، مرزبانی، یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان های ساحلی، ناجا، مسئولان قضایی و سایر ارگان های ذیربط استان صورت گرفته است تا ضمن اجرای این مهم، گامی موثر در تحقق سیاست های مدیریت صید شیلات در جهت حفظ ذخایر آبزیان استان هرمزگان و سایر استان های ساحلی برداشته شود.
گفتنی است استان هرمزگان با توجه طول نوار ساحلی، تنوع گونه ای، تنوع روش های صید، 40 درصد صید آب های جنوب، حدود 4200 فروند شناور مجاز و30 هزار نفر صیاد به عنوان قطب صید و صیادی در کشور محسوب می شود و اجرای دریابست در این استان می تواند ضمن ایجاد فرصتی مناسب برای ذخیره و کاهش تلاش صیادی، در ایجاد تعادل در اکوسیستم دریائی تاثیرات مثبتی در پی داشته باشد.

 

میگو شیلات صید آبزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر