سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران خبر داد:

ایلنا: سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری تهران از کشته شدن یک تبعه خارجی افغان در سیل شمیرانات خبر داد.

پربازدیدترین