کد خبر: 150258 A

آمادگى پاراآسیایى اینچئون؛

با ابلاغ این رکوردها ورزشکاران تیم‌ هاى ملى در شرایط مطلوب‌ترى براى حضور در اردوى تدارکاتى و در نهایت اعزام به بازی‌هاى آسیایى اینچئون قرار گیرند.

ملى‌پوشان تیم‌هاى تیر و کمان، شنا و دوچرخه‌سوارى معلولان و جانبازان ملزم به کسب حد نصاب براى دعوت به اردو هاى ملى شدند.

به گزارش ایلنا، نشست معاون فنى کمیته ملى پارالمپیک، بهروز برجسته و مسئولین انجمن‌هاى تیروکمان: مجید کهترى، دوچرخه سواری: محمد عسگرى، شنا: محمد حسین اقبالى(مسئول انجمن شنا) و مجید نوروزى مربى تیم شناى جانبازان و معلولین امروز در محل کمیته برگزار شد و شرکت کنندگان در نشست پیرامون نحوه راهیابى ورزشکاران به اردوى ملى تیم هاى شنا، تیروکمان و دوچرخه سوارى به بحثو تبادل نظر پرداختند.

پس از پایان نشست، برجسته معاون فنى کمیته با تصریح بر نظارت جدى بر شرایط کیفى اردو نشینان تیم‌هاى فوق الذکر، بر لزوم تعیین و کسب حد نصاب براى راهیابى ورزشکاران به تیم‌هاى ملى تأکید کرد و گفت: شکل برگزار اردوهاى ملى متمرکز در سال ۹۳ به گونه‌‌اى است که ورزشکاران تنها با بدست آوردن رکوردهاى تأیید شده شرایط حضور در تیم هاى ملى و اعزام به بازی‌هاى پاراآسیایى را به دست خواهند آورد.

وى در پایان اظهار امیدوارى کرد که با ابلاغ این رکوردها ورزشکاران تیم‌ هاى ملى در شرایط مطلوب‌ترى براى حضور در اردوى تدارکاتى و در نهایت اعزام به بازی‌هاى آسیایى اینچئون قرار گیرند.

بازی جانبازان دوچرخه سواری معاون معلولان ملى هاى شنا نصاب براى
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر