کد خبر: 234894 A

در رقابت ۸ تیم کشور؛

نفرات برتر نخستین دوره مسابقات شنای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ناشنوایان در گروه مردان مشخص شدند.

نفرات برتر نخستین دوره مسابقات شنای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ناشنوایان در گروه مردان مشخص شدند.

به گزارش ایلنا، این دوره از مسابقات با حضور ۸ تیم از استان های فارس، تهران، خراسان رضوی، هرمزگان، اصفهان، البرز، کردستان و زنجان در استخر سلمان فارسی برگزار شد و نتایج ذیل به دست آمد:

۱۰۰ متر آزاد:

مقام اول: قاسم مقیسه از استان تهران

مقام دوم: مهدی اکبرخواه از استان تهران

مقام سوم: سهند سلیمان فلاح از استان تهران

۵۰ متر آزاد:

مقام اول: حامد آقامحمد نظری از استان تهران

مقام دوم: شورش میرزایی از استان کردستان

مقام سوم: جواد صداقتی از استان خراسان رضوی

۱۰۰متر قورباغه:

مقام اول: علی محمود خلخالی از استان تهران

مقام دوم: محمد رحیمی از استان تهران

مقام سوم: هادی قاصدی از استان البرز

۵۰ متر قورباغه:

مقام اول: مهراد کشاورز از استان تهران

مقام دوم: علی محمود خلخالی از استان تهران

مقام سوم: حسام عزیزی از استان زنجان

۱۰۰متر کرال پشت:

مقام اول: قاسم مقیسه از استان تهران

مقام دوم: امیرعلی شرمی از استان تهران

مقام سوم: اصلان رزمجویی از استان فارس

۵۰ متر کرال پشت:

مقام اول: امیرعلی شرمی از استان تهران

مقام دوم: حامد آقا محمد نظری از استان تهران

مقام سوم: سهند سلیمان فلاح از استان تهران

۵۰ متر پروانه:

مقام اول: مهراد کشاورز از استان تهران

مقام دوم: شورش میرزایی از استان کردستان

مقام سوم: امین قرنلی از استان تهران

۴×۵۰ متر تیمی:

مقام اول: محمد علی اکبر خواه - امین قرنلی - مهراد کشاورز - حامد آقا محمد نظری(تهران الف)

مقام دوم: قاسم مقیسه - امیرعلی شرمی - علی محمود خلخالی - محمد رحیمی(تهران ب)

مقام سوم: محسن زارع - بهنام علیزاده - علی ده بزرگی - مجید خرسندی(البرز)

استان تهران استان خراسان رضوی استان زنجان استان فارس استان کردستان اصفهان انتخابی تیم ملی خراسان رضوی رقابت مردان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر