کد خبر: 126313 A

با شکایت شاکیان خصوصی صورت گرفت؛

پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان قزوین، تخلف محرز تشخیص داده شد و مطابق قانون، عامل تخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت و شاکیان محکوم شد.

ایلنا: با شکایت شاکیان خصوصی، یک دندانپزشک متخلف در قزوین به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و شاکیان محکوم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، به دنبال شکایت شاکیان خصوصی و اعلام دانشگاه علوم پزشکی قزوین مبنی اخذ وجوه اضافی توسط یک واحد دندانپزشکی، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان قزوین، تخلف محرز تشخیص داده شد و مطابق قانون، عامل تخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت و شاکیان محکوم شد.

استان قزوین تعزیرات دانشگاه علوم پزشکی دولت روابط عمومی سازمان قانون شکایت تخلف خصوصی شاکیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر