کد خبر: 127390 A

بر اساس یک نظر سنجی؛

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی یک نظرسنجی از پاسخگویان سوال کرده است که «فکر می‌کنید مردم با مشاهده مأمور پلیس چقدر احساس امنیت و آرامش می‌کنید؟»

ایلنا: در یک نظرسنجی که از سوی نیروی انتظامی انجام شده است ۶ / ۵۲ درصد از مردم معتقدند مشاهده پلیس توسط مردم باعثایجاد امنیت و آرامش در آن‌ها می‌شود و ۶ / ۳۲ درصد نیز اعتقاد دارند این امر احساس امنیت و آرامش کم و یا خیلی کمی را در مردم ایجاد می‌کند.

به گزارش ایلنا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی یک نظرسنجی از پاسخگویان سوال کرده است که «فکر می‌کنید مردم با مشاهده مأمور پلیس چقدر احساس امنیت و آرامش می‌کنید؟»

بر طبق نتایج بدست آمده؛ ۸ / ۳۷ درصد از پاسخ گویان گزینه خیلی زیاد و ۵ / ۲۲ درصد از پاسخگویان گزینه خیلی کم را انتخاب کرده‌اند. در بین این دو گزینه گزینه‌های زیاد، تا حدودی و کم نیز وجود دارد که درصد پاسخگویی به آن‌ها به ترتیب ۸ / ۱۴،۸ / ۱۴ و ۱ / ۱۰ است.

امنیت و آرامش جمهوری اسلامی ایران نیروی انتظامی مردم پلیس امنیت احساس نظرسنجی مشاهده پاسخگویان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر