کد خبر: 128424 A

با حکم تعزیرات حکومتی صورت گرفت؛

در پی شکایت شاکیان خصوصی و اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد مبنی بر اخذ وجوه مازاد بر تعرفه توسط یک مؤسسه ورزشی، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

ایلنا: با حکم تعزیرات حکومتی استان یزد، یک مؤسسه ورزشی به دلیل اخذ وجوه مازاد بر تعرفه به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در پی شکایت شاکیان خصوصی و اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد مبنی بر اخذ وجوه مازاد بر تعرفه توسط یک مؤسسه ورزشی، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

پس از بررسی پرونده در شعبه تعزیرات حکومتی استان یزد، تخلف محرز تشخیص داده شد و مطابق قانون، عامل تخلف علاوه بر ممهور شدن به مهر تخلف اول، به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شد.

تعزیرات دولت روابط عمومی سازمان سازمان صنعت معدن و تجارت استان قانون یزد ورزشی استان حکومتی مؤسسه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر