کد خبر: 137872 A

با حکم رئیس سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت؛

رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی حکمی علیرضا حاجی حسینی را به سمت سرپرست دفتر بازرسی امور ویژه منصوب کرد.

ایلنا: ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی حکمی علیرضا حاجی حسینی را به سمت سرپرست دفتر بازرسی امور ویژه منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در بخش‌هایی از این حکم آمده است: آقای علیرضا حاجی حسینی نظر به مراتب تعهد، تجربه و شایستگی جناب عالی به موجب این حکم به سمت سرپرست دفتر بازرسی امور ویژه منصوب می‌شوید، تا وفق موازین شرعی و قانونی نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کنید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور سرپرست حکم منصوب امور دفتر حسینی انتصاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر