کد خبر: 139710 A

دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی:

نیروی انتظامی تنها می‌تواند تعویض پلاک انجام دهد و برگ سبز نیز دال بر این وظیفه نیروی انتظامی است / اگر پلیس با وجود این که قانون فصل الخطاب است بر نقل و انتقال خودرو پافشاری می کند کاری خلاف قانون و اشتباه است.

ایلنا: دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قانون صراحتا اعلام کرده است که نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد، اگر راهور بر انتقال خودرو با برگ سبز پافشاری می کند، امری خلاف قانون و اشتباه است.

به گزارش ایلنا، " ابوالفضل ابوترابی " درباره صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در نقل و انتقال خودرو عنوان کرد: قانون در این زمینه حق را به دفاتر اسناد رسمی می دهد. این بدین معنی است که تنها این دفاتر حق تنظیم سند را دارند و در صورتی که سندی خارج از دفترخانه تنظیم شود، قانونی نیست.

وی با تاکید بر این که برگ سبز ملاکی برای نقل و انتقال خودرو و اثبات مالکیت نیست، عنوان کرد: نیروی انتظامی تنها می تواند تعویض پلاک انجام دهد و برگ سبز نیز دال بر این وظیفه نیروی انتظامی است.

ابوترابی تصریح کرد: قانون در این زمینه صراحتا نظر خود را اعلام کرده است و اگر پلیس با وجود این که قانون فصل الخطاب است بر نقل و انتقال خودرو پافشاری می کند کاری خلاف قانون و اشتباه است.

دبیر کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورتی که خودرو چند دست تنها با وسیله برگ سبز و بدون سند رسمی نقل و انتقال یافته باشد آخرین شخصی که قصد تنظیم سند در دفتر خانه را دارد ملزم به پرداخت کلیه هزینه های نقل و انتقال خودرو از ابتدا تا آن زمان است. در واقع اگر پلیس ادعا می کند با حذف دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال خودرو هزینه مردم کاسته می شود این طور نیست چون هزینه ها گردن آخرین خریدار می افتد.

به گفته ابوترابی در این صورت مردم می توانند با ارائه دادخواست از راهور به دادگستری و طرح شکایت این هزینه را جبران کنند.

ابوترابی به مردم توصیه کرد: درست است که مردم با رفتن به دفاتر اسناد رسمی ممکن است کمی بیشتر از دریافت برگ سبز وقت بگذارند اما تنظیم سند رسمی، مالکیت افراد را تثبیت می کند و به مرور احترام به مالکیت نیز شکل می‌گیرد. مردم باید قانون را رعایت کنند حتی اگر کمی متحمل سختی شوند.

تعویض پلاک خودرو قانون مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی مردم انتقال دادگستری برگ نقل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر