کد خبر: 147677 A

با حکم تعزیرات حکومتی صورت گرفت؛

در جریان چند مورد بازرسی در استان بوشهر، مقادیر قابل توجهی سوخت عرضه شده خارج از شبکه و پوشاک قاچاق، کشف و پس از انجام مراحل قانونی، پرونده‌ها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

ایلنا: با حکم تعزیرات حکومتی استان بوشهر، عوامل قاچاق پوشاک و عرضه خارج از شبکه سوخت در این استان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال، ضبط فرآورده‌های نفتی و کالاهای مکشوفه محکوم شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، در جریان چند مورد بازرسی در استان بوشهر، مقادیر قابل توجهی سوخت عرضه شده خارج از شبکه و پوشاک قاچاق، کشف و پس از انجام مراحل قانونی، پرونده‌ها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

پس از بررسی پرونده‌ها در شعب تعزیرات حکومتی استان، تخلفات محرز تشخیص داده شد و عوامل تخلف به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال و ضبط فرآورده‌های نفتی و کالاهای مکشوفه محکوم شدند.

استان بوشهر تعزیرات روابط عمومی سازمان فرآورده های نفتی قاچاق سوخت شبکه خارج تخلفات حکومتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر