کد خبر: 149684 A

پزشکی قانونی کشور:

بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۳۹۲ نیز با وجود آنکه هنوز آمارهای فصل زمستان نهایی نشده است به نظر می‌رسد بیشترین آمار مرگ موتورسیکلت سواران در فصل تابستان ثبت شده‌باشد.

ایلنا: سال گذشته چهار هزار و ۴۱۶ موتورسیکلت سوار در حوادثرانندگی جان خود را از دست دادند که ۳۴ درصد آن‌ها در فصل تابستان جان باخته‌اند.

به گزارش ایلنا، بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور، بین مرگ موتورسیکلت‌سواران و فصول مختلف سال ارتباط معناداری وجود دارد به این معنا که در فصول گرم با افزایش تلفات در این بخش و در فصول سرد با کاهش این آمار مواجه هستیم.

در سال گذشته یک‌هزار و ۵۰۰ موتورسیکلت سوار در فصل تابستان جان خود را از دست داده‌اند که بیشترین آمار تلفات در سال ۱۳۹۱ را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که آمار فوتی‌های موتورسیکلت‌سواران در فصل بهار همین سال یک‌هزار و ۱۶۲ نفر(۲۶.۳ درصد)، در فصل پاییز یک هزار و ۸۸ نفر(۲۴.۶ درصد) و در فصل زمستان ۶۶۶ نفر(۱۵.۱ درصد) بوده‌است.

در سال ۱۳۹۰ نیز شاهد تکرار این روند هستیم، تا آنجا که ۳۵.۵ درصد کل تلفات موتور‌ها در فصل تابستان گزارش شده‌است. در این سال یک‌هزار و ۲۳۵ موتورسیکلت سوار(۲۵.۶ درصد) در فصل بهار، ‌ یک هزار و ۷۱۲ نفر(۳۵.۵ درصد) در فصل تابستان، یک‌هزار و ۲۳۰ نفر(۲۵.۵ درصد) در فصل پاییز و ۶۴۶ نفر(۱۳.۴ درصد) در فصل زمستان جان باخته‌اند.

آمار تلفات موتورسیکلت سواران در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل از آن ۸.۴ درصد کاهش یافته و از چهار هزار و ۸۲۳ نفر در سال ۱۳۹۰ به چهار هزار و ۴۱۶ نفر در سال گذشته رسیده‌است.

بر اساس آمارهای موجود در سال ۱۳۹۲ نیز با وجود آنکه هنوز آمارهای فصل زمستان نهایی نشده است به نظر می‌رسد بیشترین آمار مرگ موتورسیکلت سواران در فصل تابستان ثبت شده‌باشد.

در سال جاری(تا پایان آذرماه) یک‌هزار و ۳۴ موتورسیکلت سوار در فصل بهار، ‌یک هزار و ۳۰۳ نفر در فصل تابستان و ۹۴۷ نفر در فصل پاییز جان‌باخته‌اند. در مجموع در نه ماهه امسال سه هزار و ۲۸۴ موتورسیکلت سوار در کشور جان خود را از دست داده‌اند.

به طور کلی به توجه به آنچه در آمارهای فصلی این سازمان در مورد مرگ موتورسیکلت‌سواران گزارش شده‌است در فصل زمستان آمار مرگ موتورسیکلت‌سواران کمتر از دیگر فصول سال است که به نظر می‌رسد عمده دلیل آن استفاده بیشتر این افراد از کلاه ایمنی است. از آنجا که در فصول گرم سال عمده موتورسیکلت‌سواران از کلاه‌ایمنی استفاده نمی‌کنند و یا کلاه‌های آنان از استاندارد کافی برخوردار نیست، ‌ کوچک‌ترین ضربه‌ای به سر در حین تصادف زمینه مرگ آنان را فراهم خواهد کرد.

از سویی دیگر در فصل زمستان علاه بر اینکه کمتر از موتورسیکلت استفاده می‌شود، راکبان این وسیله نقلیه نیز به دلیل لغزندگی سطح معابر با احتیاط بیشتر تردد می‌کنند و همین موضوع آمار حوادثاین گروه را در زمستان کاهش می‌دهد.

استاندارد تصادف زمستان مرگ موتورسیکلت وسیله نقلیه فصل آمار سواران تابستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر