کد خبر: 178256 A

با شروع طرح‌های دریا صورت گرف؛

در بازرسی از سفره خانه های سنتی در شهرستان چالوس از فعالیت ۸ سفره خانه در این شهرستان جلوگیری شد.

در بازرسی از سفره خانه های سنتی در شهرستان چالوس از فعالیت ۸ سفره خانه در این شهرستان جلوگیری شد.

به گزارش ایلنا از چالوس، با شروع طرح های دریا ساماندهی سفره خانه های سنتی در دستور کار انتظامی شهرستان چالوس قرار گرفت.

این گزارش حاکی است، در این راستا از کلیه سفره خانه های سنتی این شهرستان بازید شد. در بازدید های به عمل آمده از این واحدهای خدماتی، ۸ سفره خانه سنتی به دلیل ایجاد مزاحمت برای مردم و شیوع انواع جرائم پلمپ و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری شد.

شهرستان سنتی فعالیت شروع دریا پلمپ جلوگیری چالوس سفره گرف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر