کد خبر: 205477 A

در محور کرج - چالوس تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است.

ممنوعیت و محدودیت تردد در محور های مواصلاتی کشور اعلام شد.

به گزارش پلیس راهور نیروی انتظامی، تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۳۱شهریور ماه از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

براساس این گزارش در محور کرج - چالوس نیز تردد انواع تریلر و کامیون از محور کرج - چالوس کماکان ممنوع است.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳روز جمعه ۲۸شهریور ماه تا ساعت ۳ بامداد روز شنبه ۲۹شهریور ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ روز جمعه ۲۸ شهریور ماه تا ۳ بامداد روز شنبه ۲۹ شهریور ماه از مرزن آباد به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه تا ساعت ۳ بامداد روز سه شنبه اول مهر ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز دوشنبه مورخ ۳۱شهریور ماه تا ساعت ۳ بامداد روز سه شنبه اول مهر ماه از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزن آباد(دزدبن) به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز سه شنبه اول مهر ماه تا ساعت ۳ بامداد روز چهارشنبه دوم مهر ماه از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز سه شنبه اول مهر ماه تا ساعت ۳ بامداد روز چهارشنبه دوم مهر ماه از ۱۵ کیلومتری جنوب مرزن آباد(دزدبن) به سمت کرج به صورت یک طرفه خواهد بود.

در محور شمشک به دیزین نیز به منظور روانسازی ترافیک محور کرج - چالوس تردد تمام وسایل نقلیه از ساعت ۱۴تا ۲۴ روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶و۲۷ شهریورماه از شمشک به دیزین ممنوع خواهد بود.

در محور هراز تردد تمام تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.

تردد تمام کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش تا ۲۴ روزهای چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۳۰،۲۹، ۲۸،۲۷، ۲۶و۳۱ شهریور ماه از محور هراز ممنوع است.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روز جمعه ۲۸شهریور ماه از رودهن محدوده مشاء به سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵تا ۲۴ از آب اسک تا رودهن(محدوده مشاء) به صورت یک طرفه خواهد بود.

تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ تا ۲۴ روز دوشنبه ۳۱شهریور ماه از رودهن محدوده مشاءبه سمت آمل ممنوع بوده و تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۶ تا ۲۴ از آب اسک تا رودهن(محدوده مشاء) به صورت یک طرفه خواهد بود.

در محور دماوند تردد تمام تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت شش تا ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه، یکشنبه و دوشنبه مورخ ۲۷،۲۸، ۳۰ و ۳۱ شهریور ماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

در محور قدیم رشت – قزوین نیز تردد انواع کامیون و تریلر به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ۲۸ شهریور ماه و همچنین از ساعت ۱۵تا ۲۴ روزهای یکشنبه و دوشنبه ۳۰و ۳۱ شهریور ماه از محور رشت قزوین و بالعکس ممنوع است.

در محور سلفچگان - قم نیز تردد تمام وسایل نقلیه سنگین باربری(تریلی، کامیون و کامیونت) به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵ تا ۲۳ روز جمعه ۲۸ شهریور ماه از محور سلفچگان به قم ممنوع است.

در محور فاروج - شیروان - بجنورد - آشخانه چمن بید - جنگل گلستان و بالعکس نیز تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ۲۳ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹، و ۳۰ و ۳۱ شهریور ماه ممنوع است.

در محور گلوگاه - گرگان - جنگل گلستان - چمن بید و بالعکس تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ۲۳ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹،۳۰ و ۳۱شهریور ماه و همچنین اول مهر ماه ممنوع است.

در محور زرین شهر - سفید دشت - بروجن - یاسوج و بالعکس، تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ۲۳ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹،۳۰ و ۳۱ شهریور ماه و همچنین اول مهر ماه از محورهای فوق ممنوع است.

در محور اصفهان - نابین - انارک - خور - طبس، سمیر - یاسوج و دامنه - خوانسار - گلپایگان - خمین و بالعکس، تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ۲۰ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹،۳۰ و ۳۱ شهریور ماه و همچنین اول مهر ماه ممنوع است.

در محور قدیم کاشان - قم نیز تردد تمام خودروهای سواری از ساعت ۷ روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه تا ساعت ۷ روز سه شنبه اول مهر ماه از محور قدیم کاشان قم ممنوع بوده و رانندگان این قبیل وسایل نقلیه باید از آزادراه کاشان قم تردد کنند.

در محور رامهرمز - بهبهان و بهبهان - گچساران و بالعکس نیز تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ۲۳ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹،۳۰ و ۳۱ شهریور ماه و همچنین اول مهر ماه ممنوع است.

در محور هامنگل - ایذه - دهدز - شهرکرد و بالعکس تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ۲۳ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹،۳۰ و ۳۱شهریورماه و همچنین اول مهر ماه ممنوع است.

در محور دزفول - شوشتر و شوشتر - اهواز و بالعکس تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ۲۳ روزهای ۲۷،۲۸، ۲۹،۳۰ و ۳۱ شهریور ماه و همچنین اول مهر ماه ممنوع است.

در محور اردبیل - آستارا و بالعکس نیز تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز پنجشنبه ۲۷شهریور ماه و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ممنوع است.

در محور قدیم ساوه - همدان و بالعکس تردد تمام تریلرها، کامیون ها و اتوبوس ها به استثنای کامیون ها و تریلرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه تا ۷ روز شنبه ۲۹مهر ماه در حوزه استان مرکزی ممنوع است.

تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۵ تا ۲۳ روز جمعه ۲۸ شهریور ماه ممنوع است، تردد تمام تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی نیز از ساعت ۱۲ تا ۲۲ روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه و همچنین از ساعت ۷ تا ۲۲ روز جمعه ۲۸ شهریور ماه از محور زاهدان - زابل و بالعکس ممنوع است.

اتوبوس اصفهان جنگل سوختی و فاسد شدنی ماموران پلیس محور کرج چالوس محورهای مواصلاتی مشهد نیروی انتظامی وسایل نقلیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر