کد خبر: 214333 A

تبیین و بسط مبانی نظری پیشگیری انتظامی از جرم، شناخت تحولات فناوری‌های نوین پیشگیری انتظامی از جرم، تولید و تأمین نیازهای علمی فعالیت‌های پیشگیرانه پلیس‌های تخصصی از اهداف این همایش به شمار می‌رود.

دانشکده علوم و فنون انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین همایش ملی پیشگیری انتظامی از جرم را بهمن ماه سال جاری برگزار می‌کند.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، تبیین و بسط مبانی نظری پیشگیری انتظامی از جرم، شناخت تحولات فناوری‌های نوین پیشگیری انتظامی از جرم، تولید و تأمین نیازهای علمی فعالیت‌های پیشگیرانه پلیس‌های تخصصی، شناخت نحوه تعامل سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط در پیشگیری انتظامی از جرم و دستیابی به راهکارهای و شیوه‌های اثر بخش پیشگیری انتظامی از جرم از اهداف این همایش به شمار می‌رود.

آخرین مهلت ارسال مقالات به همایش ۳۰ آذرماه ۹۳ و زمان برگزاری همایش دهه سوم بهمن ۱۳۹۳ است.

جرم فناوری ملی برگزاری پلیس همایش پیشگیری انتظامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر