کد خبر: 229891 A

در مجموع وقوع کل سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه ماه گذشته، ۱۶ درصد کاهش داشته است.

مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی از کاهش چشمگیر جرائم در ماه محرم خبر داد.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، آمار کل سرقت های مهم در کشور طی در دهه اول ماه محرم، ۲۰ درصد کاهش داشته به طوری که وقوع جرائم کیف قاپی ۵۱ درصد، سرقت موتورسیکلت ۲۵ درصد، سرقت اتومبیل ۹ درصد، سرقت منزل ۱۷ درصد، سرقت مغازه ۳ درصد و سرقت از بانک ۱۰۰ کاهش را نشان می دهد.

براساس این گزارش، در مجموع وقوع کل سرقت‌ها نسبت به مدت مشابه ماه گذشته، ۱۶ درصد کاهش داشته است.

همچنین آمار وقوع سرقت های مسلحانه، تجاوز به عنف و سرقت به ترتیب ۴۴ درصد، ۵۰ درصد و ۸ درصد کاهش را نشان می دهد.

در جرائم امنیتی نیز وقوع قتل نسبت به مدت مشابه ماه گذشته، ۴۳ درصد کاهش داشته است.

در دهه اول ماه محرم نرخ کشف سرقت از مغازه و منزل به ترتیب ۲۹درصد و ۷ درصد افزایش داشته است، همچنین نرخ کشف سرقت های مسلحانه و سرقت تحت پوشش به ترتیب ۱۵ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش نشان می دهد.

نرخ کشف قتل که به عنوان یکی از جرائم امنیتی محسوب می شود، در ده روز اول ماه محرم نسبت به مدت مشابه ماه قبل، ۹ درصد افزایش داشته است.

در مجموع در مقام مقایسه، آمار کشف به وقوع در دهه اول ماه محرم نسبت به مدت مشابه ماه قبل، در سرقت های مغازه، منزل، اتومبیل، موتورسیکلت و کیف قاپی به ترتیب ۱۶ درصد، ۱۴ درصد، ۳ درصد، ۸ درصد و ۱۷ درصد افزایش داشته است، در واقع نرخ کشف به نسبت وقوع مجموع سرقت ها ۸ درصد افزایش نشان می دهد.

براساس این گزارش، نرخ کشف به نسبت وقوع، در سرقت مسلحانه ۴۳ درصد، سرقت به عنف ۱۹ درصد و سرقت تحت پوشش ۱۰ درصد افزایش داشته است، آمار کشف به نسبت وقوع در قتل نیز ۷۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین میزان وقوع شرارت و نزاع و درگیری در این مدت، نسبت به مدت مشابه ماه قبل، به ترتیب ۲۶درصد و ۱۹ درصد کاهش داشته است و در مجموع کل پرونده های تشکیل شده در این خصوص ۱۱ درصد کاهش را نشان می دهد.

در این مدت، جمع کل تصادفات نیز ۱۴ درصد کاهش داشته که در این میان میزان جانباختگان و مصدومین به ترتیب ۱۹ درصد و ۱۱ درصد کاهش نشان می دهد.

در ادامه اقدامات صورت گرفته توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تأمین نظم و امنیت، میزان تجمعات غیر مجاز در این مدت ۶ درصد کاهش داشته و این در حالی است که دستگیری اتباع بیگانه ۶ درصد افزایش نشان می دهد اما در مجموع میزان دستگیر شدگان در دهه اول ماه محرم نسبت به مدت مشابه ماه قبل، ۱۰ درصد کاهش داشته است.

پوشش تجاوز جمهوری اسلامی ایران سرقت قتل محرم موتورسیکلت نظم و امنیت نیروی انتظامی درصد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر