کد خبر: 241901 A

ویرایش دوم قانون آیین دادرسی کیفری در ۱۸۴ صفحه منتشر شد.

قانون آیین دادرسی کیفری، در اول اردیبهشت ١٣٩٣، طی شماره(٣٢٣٢) با امضاء رئیس جمهور برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد و پس از ابلاغ در کوتاه ترین زمان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نسبت به انتشار کتاب این قانون در ۴٠٠٠ نسخه در اندازه جیبی منتشرکرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، بر اساس این گزارش با توجه به استقبال مخاطبین از این کتاب، در اردیبهشت ١٣٩٣ مجددا این کتاب چاپ شد و در نهایت به چاپ سوم رسید.

چهارمین چاپ این کتاب با اعمال ویرایش و الحاق جدول تطبیق مواد قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ با قانون آیین دادرسی ١٣٧٨ در خرداد ماه ١٣٩٣ با شمارگان(٣٠٠٠) نسخه منتشر شد که با توجه باعرضه نسخه های موجود این چهار چاپ کتاب و ابلاغ قانون آیین دادرسی و جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، در آبان ماه ١٣٩٣ پنجمین چاپ کتاب قانون آیین دادرسی کیفری پس از اعمال ویرایش دوم در(١٨۴) صفحه مشتمل بر:

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ١٣٩٢
فهرست فصول قانون آیین دادرسی کیفری
جداول تطبیق مواد قانون آیین دادرسی کیفری ١٣٩٢ با قانون آیین دادرسی ١٣٧٨و برعکس
به همراه قانون آیین دادرسی و جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ٨ مهرماه ١٣٩٣، در اندازه جیبی با قیمت ۶٠. ٠٠٠ ریال زیر نظر سعید تقدیسیان و مهدی مهدی زاده آماده سازی و انتشار یافته است.

جدول رئیس جمهور قانون قوانین و مقررات نیروهای مسلح وزارت دادگستری کیفری آیین دادرسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر