کد خبر: 243884 A

در شرایط کنونی با توجه به گسترش فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین فعالیت های پلیس نظارت بر اماکن عمومی و نظارت بر کسب و کار در فضای سایبری است.

جانشین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی گفت: با توجه به گسترش فضای مجازی، یکی از مهم ترین فعالیت‌های پلیس در زمینه نظارت بر اماکن عمومی، نظارت بر کسب و کار در فضای سایبر است.

به گزارش ایلنا از پایگاه خبری پلیس، سردار محمود صادقی در همایش تخصصی روسای ادارات نظارت بر اماکن عمومی، افزود: در شرایط کنونی با توجه به گسترش فضای مجازی، یکی از مهم ترین فعالیت های پلیس نظارت بر اماکن عمومی و نظارت بر کسب و کار در فضای سایبری است.

وی ادامه داد: تعامل سازنده با دستگاه ها، نهادها، سازمان های برون سازمانی و دیگر پلیس های تخصصی از راه های موفقیت در مأموریت های پلیس نظارت بر اماکن عمومی است.

جانشین پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا استفاده از سامانه های نظارتی بر فعالیت صنوف مختلف را از برنامه های مهم این پلیس عنوان کرد.

وی اضافه کرد: البته در حوزه برخورد با مراجعه کنندگان باید رأفت اسلامی در راستای تأمین حقوق سهروندان رعایت شود.

حقوق فضای مجازی کسب و کار نیروی انتظامی نظارت پلیس عمومی سایبری اماکن فضای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر