ایلنا: روز گذشته، انفجار چاه فاضلاب در ممسنی فارس به مرگ یک کارگر و دو شهروند دیگر انجامید.