کد خبر: 181781 A

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان مرکزی:

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان مرکزی حوادثناشی از کار را یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر هزینه‌های بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: در سال ۹۲ حوادثناشی از کار استان مرکزی حدود ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان مرکزی حوادثناشی از کار را یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر هزینه‌های بخش درمان سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: در سال ۹۲ حوادثناشی از کار استان مرکزی حدود ۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، کیومرثطهماسبی اظهار داشت: در استان مرکزی به ازای هر ۱۰۰۰ نفر بیمه‌شده تعداد ۲/۷ نفر در معرض حادثه قرار داشته‌اند که خوشبختانه این رقم نسبت به سال ۱۳۹۱ با کاهش مواجه بوده است، اما شعب ساوه، یک اراک و شازند بیشترین حادثه ناشی از کار را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند که یکی از دلایل آن تعدد صنایع بزرگ و کوچک در این سه شهر است.

وی ادامه داد: در کل بعد از تبدیل روزهای استراحت پزشکی کل بیمه‌شدگان این استان در سال ۱۳۹۲ نتیجه قابل تأملی به دست آمد که بیش از ۱۳۴ سال سابقه در سال ۹۲ در سیستم سوابق ثبت شده است که بدون پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرما و در راستای تعهدات سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است.

طهماسبی افزود: تعداد حادثه‌دیدگان ناشی از کار ۱۲۵۱ مورد بوده که حدود ۶درصد نسبت به سال ۹۱ کاهش داشته است که امیدواریم با رعایت نکات ایمنی از سوی کارگران و کارفرمایان شاهد کاهش این قبیل حوادثدر سال‌جاری نیز باشیم.

حوادث کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر