کد خبر: 213545 A

بر اثر حوادثکار رخ داد:

مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی در کارگاههای ساختمانی در سنوات گذشته گفت: متأسفانه آمار حوادثناشی از کار در کارگاههای استان قم از سال ۸۳ تاکنون رو به افزایش است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم با بیان اینکه این استان پس از استان بوشهر در رتبه دوم حوادثناشی از کار در کشور قرار دارد، گفت: در سال ۹۲،۹۸۲ حادثه در سطح استان رخ داده که منجر به فوت ۳۹ نفر از کارگران شده است.

به گزارش ایلنا از قم، در جلسه شورای فنی استان قم که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و به ریاست معاون امور عمرانی استانداری قم برگزار شد، نصرالله بازوند مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی در کارگاههای ساختمانی در سنوات گذشته گفت: متأسفانه آمار حوادثناشی از کار در کارگاههای استان قم از سال ۸۳ تاکنون رو به افزایش است.

وی افزود: استان قم در حوادثناشی از کار پس از استان بوشهر در رتبه دوم حوادثناشی از کار نسبت به افراد و شاغلین استان قرار دارد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم گفت: در سال ۹۲،۹۸۲ حادثه در سطح استان رخ داده که منجر به فوت ۳۹ نفر از کارگران شده است.

تشکیل کمیته‌ ایمنی‌ شورای‌ فنی برای جلوگیری از حوادث‌کار

پس از سخنان نصرالله بازوند مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جواد دلاوری معاون امور عمرانی استانداری قم، از تشکیل کمیته ایمنی شورای فنی به منظور جلوگیری از حوادثکار در استان قم خبر داد.

معاون امور عمرانی استانداری قمبا اعلام این خبر گفت: این کمیته به پیشنهاد اداره کل دفتر فنی استانداری و با هدف عملیاتی نمودن ضوابط و قوانین ایمنی در کارگاهها و پروژه‌های عمرانی تشکیل می‌شود و مسئولیت این کمیته با مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان است.

وی افزود: خوشبختانه در قانون پیش بینی لازم برای تأمین امنیت جانی کارگران اتخاذ شده است و آمار بالای حوادثدر استان چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی از قصور متولیان در اجرای ضوابط و قوانین ایمنی کار است.

وی بیان داشت: تصمیمات کمیته ایمنی شورای فنی همانند مصوبات شورای فنی استان که بالاترین مرجع تصمیم گیر در پروژه های عمرانی برای دستگاههایی که دارای پروژه در استان هستند لازم الاجراست.

در ابتدای این جلسه مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان قم با ارائه گزارشی از وضعیت ایمنی در کارگاههای ساختمانی، آماری از حوادثناشی از کار در استان قم ارائه کرد.

حوادث کار کارگران قم حوادث کار استان قم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر