کد خبر: 181725 A

فرماندار قوچان:

جلسه شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر شهرستان قوچان به ریاست قامتی فرماندارشهرستان قوچان وبا حضورمسئولین ذیربط پیرامون ارتقاءآگاهیهای عمومی مردم بویژه جوانان ونوجوانان نسبت به مضررات مواد مخدرصنعتی درمحل فرمانداری برگزارشد.

فرماندار قوچان درجلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدرشهرستان با اشاره به اینکه گسترش آسیبهای اجتماعی دربین جوانان اولین هدف دشمن است خاطرنشان کرد: میبایست بجای فرافکنی، نسبت به تغییر روشهای مبارزه با موادمخدرهمت کنیم و امروز با تفکر سی ساله گذشته نمی توان بااین موضوع مبارزه کرد وبروزنمودن تفکر و تفسیر نوین آموزه های دینی در این راه ضروری است وامروزبرای مسائل جوانان فارغ از هر گونه مسئله باید صحیح اندیشید و درست تصمیم گرفت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا در شهرستان قوچان درادامه علیرضا قامتی فرماندارورئیس شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدرشهرستان قوچان اظهارکرد: باتلاش واولویت قراردادن برای گسترش نشاط اجتماعی با تاکید بر آموزهای دینی به بمنظوررفع معضل اعتیاد و مواد مخدر باید یک راهکار مناسب پیدا کرد وهمچنین میبایست از تجربه دیگر کشور ها دراین زمینه استفاده کرد.

رئیس شورای تامین در بخشی دیگرازسخنانش باتاکیدبرنقش آموزش وپرورش درپیشگیری ازآسیب های اجتماعی، افزود: آموزش و پرورش با تاکید بر آموزش معلمان به دانش آموزان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد و مضررات آن، نقش به سزایی خواهندداشت

ایشان درادامه باتاکیدبرایجاد نشاط، فعالیت وتفریحات سالم اجتماعی در چارچوب موازین اسلامی برای جوانان، گفت: در ذات وجودی جوان، غریزه و نیاز است و باید از این انرژی و پتانسیل به شکل صحیح استفاده کرد وهمچنین نباید فضای اجتماعی را برروی جوانان بست که باعثدلسردی جوانان خواهدشد که می بایست در چارچوب موازین اسلامی و اجتماعی بسترفعالیت و تفریحات سالم را برای جوانان فراهم نمود و مسیر صحیح استفاده از امکانات و موهبت ها و تفریحات سالم را آموزش داد.

آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش آموزه های دینی اعتیاد انرژی دانش آموزان مبارزه با مواد مواد مخدر جوان قوچان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر