کد خبر: 342127 A

با حکم محمد کافی؛

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر کامران داوری را به مدت دو سال، به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه منصوب کرد.

به گزارش ایلنا ، دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر کامران داوری، دانشیار گروه آموزشی مهندسی آب دانشکده کشاورزی را به مدت دو سال، به عنوان معاون دانشجویی دانشگاه منصوب کرد.

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت تحصیلات تکمیلی و سرپرست دفتر استعدادهای درخشان ، معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی و مدیریت گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی از سوابق اجرایی دکتر داوری در دانشگاه فردوسی مشهد است.

دکتر کافی همچنین طی نامه ای از زحمات دکتر داور شاهسونی، معاون دانشجویی پیشین دانشگاه، تشکر و قدردانی کرد.

 

تحصیلات تکمیلی رئیس دانشگاه کشاورزی مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر