کد خبر: 429477 A

معاون استاندار خراسان‌رضوی مطرح کرد:

سومین جلسه ستاد ساماندهی جوانان استان با حضور معاونت سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری و باحضور روسای دستگاه‌های‌ اجرایی استان با موضوع ساماندهی فضای مجازی چالش ها و راهکارها در استانداری خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، دکتر حسینی در این جلسه با بیان اینکه از عمده چالش‌های دنیا در مواجهه با فضای مجازی را هنجارمندی ، تعریف و چگونگی مواجهه با جرایم است، افزود: در دنیای واقعی بر اساس سنت‌ها و قواعد و قرار دادهای اجتماعی جامعه توانسه به یک تعریف متعارف از حوزه ارتباط انسانی برسد. اما در فضای مجازی، دنیا مواجه با هنجارهای تازه متولد شده است که گویا دچار نوعی آنومی و اشفتگی در این حوزه شده ایم.

معاون استاندارخراسان رضوی در ادامه افزود : فرق ویژه دنیای مجازی با دنیای واقعی سرعت و فراگیری است که مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و تبدیل به بزرگترین جهان ارتباط انسانی شده است که به صورت دیجیتال خاصه همه جوانان را در بر گرفته است.

معاون استاندارخراسان رضوی افزود: بهرحال در کنار دو دنیای فیزیکال و ایده ال امروز دنیای سوم دیجیتال متولد شده است و اعتیاد به فضای مجازی یکی از افت های بزرگ و همه گیر و به سرعت در حال شیوع این دنیا است که باید برای این مهم برنامه های پیشگیرانه و راهبردهای مواجهه ترسیم کرد.

دنیای دیجیتال از سه جهت آسیب زاست؛ اول این فضا می‌تواند به عنوان ابزار آسیب رسان، دوم به عنوان محتوای آسیب زننده و سوم اینکه به عنوان اعتیاد ارتباطی تحت عنوان اعتیاد مجازی سایبری و دیجیتالی عمل کند.

وی افزود: آسیب‌های ناشی از اعتیاد بر روان و رفتار آدمیان تاثیر مخرب داشته که می‌توان به افسردگی ، فردگرایی و گسست روابط خانوادگی اشاره کرد .

معاون سیاسی، اجتماعی امنیتی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: مشکل پیش روی ما علاوه بر ابزارهای تولید شده در حوزه ارتباطات محتوای تبادل شونده در آن است که ما را تهدید می‌کند و جامعه را آبستن آسیب های مختلف کرده است.

وی علت این کار را فقر ارتباطی و عدم برنامه‌ریزی مدون و مشخص در این حوزه دانست و افزود: لازم است شورای جوانان معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی با احصاء سیاست‌های ملی و بررسی پژوهش‌های انجام گرفته در این حوزه و انجام تحلیل ثانویه و فراتحلیل با تمرکز بر موضاعات استان نتایج را به هیات اندیش ورز که متشکل از اندیشمندان و نخبگان حوزه مطالعات اجتماعی است ارائه کرده تا راهکارهای بومی برای مواجهه با فضای مجازی فراهم آید.

در ابتدای این جلسه سید کمال حسینی مدیر کل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به حساسیت های موجود در حوزه جوانان ؛ نیاز به برنامه‌ریزی فعالانه در این خصوص و مشارکت فعالانه همه دستگاه‌های اجرایی استان را خواستار شد.

همچنین در ابتدای جلسه مشاورجوان اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان با بیان چالش‌ها و ارایه راهکارهای حل آن برای کنترل فضای مجازی پیشگیری وضعی و صلب فرصت و پرکردن اوقات قراغت دانش آموزان را مهم ترین اقدام پیش روی آموزش و پرورش بیان کرد.

اعتیاد خراسان رضوی دستگاه های اجرایی استان فضای مجازی معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر