کد خبر: 537409 A

مدیر صندوق کارآفرینی امیدخواف به ایلنا خبرداد:

مدیر صندوق کارآفرینی امید خواف از پرداخت بیش از 31 میلیارد ریال تسهیلات اشتغال و ازدواج در سال95 و بیش از 16 میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری در صندوق کارآفرینی امید این شهرستان خبرداد.

حبیب اله تیموری در گفت وگو با خبرنگارایلنا در خواف ، گفت: صندوق کارآفرینی امید همسو با سیاست های دولت تدبیر و امید و منویات مقام معظم رهبری در جهت حمایت از تولید با هدف اشتغال پایدارمبتنی بر دو اصل بازارگرایی و منبع گرایی در سال95 مبلغ 31میلیارد و 860میلیون ریال تسهیلات ازدواج و اشتغال پرداخت کرده است.

وی افزود: با جذب 170درصدی اعتبارات اشتغال در سال گذشته در حوزه اشتغال ایجادی مبلغ 17میلیارد و 620میلیون ریال و در حوزه اشتغال توسعه ای و تثبیتی 7 میلیارد و 240میلیون ریال و با اشتغالزایی بیش از 190 نفر بطور مستقیم گام مهم و موثری در جهت رفع بیکاری در شهرستان برداشته است.

مدیرصندوق کارآفرینی امید خواف خاطرنشان کرد: در سال جاری تاکنون مبلغ 16میلیارد ریال تسهیلات اشتغال و ازدواج پرداخت نموده که 5میلیارد و 320میلیون ریال در حوزه اشتغال ایجادی و8میلیارد و 80میلیون ریال در حوزه اشتغال توسعه ای و تثبیتی می باشدکه بیش از 110 شغل بطور مستقیم در شهرستان ایجاد کرده است.

ازدواج اشتغال حمایت از تولید دولت خواف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر