استاندار خراسان شمالی خبرداد:

ایلنا: استاندار خراسان شمالی با بیان اینکه نرخ بیکاری امسال استان 9.9 درصد بوده است، گفت: هدفگذاری برای کاهش نرخ بیکاری تا…