کد خبر: 136888 A

از ابتدای فصل پاییز تا کنون بیش از ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار برای رفع حریم و اصلاح و سرویس شبکه‌های توزیع برق شهرستان مانه وسملقان هزینه شد.

مدیر توزیع برق شهرستان مانه وسملقان گفت: بیش از ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار برای اصلاح و سرویس شبکه‌های برق مانه و سملقان هزینه شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بجنورد، محمد دره کی با اعلام این مطلب گفت: از ابتدای فصل پاییز تا کنون بیش از ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار برای رفع حریم و اصلاح و سرویس شبکه‌های توزیع برق شهرستان مانه وسملقان هزینه شد.
وی اظهار کرد: از ابتدای مهرماه جاری مطابق برنامه‌های سه ماهه شرکت، بیش از ۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و بیش از ۳ کیلومتر شبکه فشار متوسط این شهرستان رفع حریم شد.
او همچنین از سرویس ۵۷ پست، ۴۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۳۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط طی همین مدت خبرداد و افزود: همچنین به منظور تامین روشنایی مطلوب مورد نیاز معابر شهرستان، ۷۶۰ لامپ کم مصرف و ۸۹ لامپ گازی جدید نصب و عملیات حباب شویی ۹۲۹ پایه چراغ انجام گرفت.
وی شاخه زنی ۴۱۹ اصله درخت را از دیگر اقدامات انجام گرفته این مدیریت اعلام و خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۲۰۳ میلیون ریال اعتبار برای انجام این موارد و پروژه‌ها صرف شده که همگی از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی بوده است.

برق خراسان شمالی روشنایی لامپ کم مصرف میلیون هزینه سرویس شبکه اعتبار مانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر