کد خبر: 448304 A

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی:

ایلنا: مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت: صندوق درمان تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگران و بازنشستگان است و کارگران و بازنشستگان اجازه نمی دهند کسی به آن دست درازی کند.

محمد علی عباس‌زاده، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به  گزارش کمیسیون تلفیق رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:  صندوق درمان تامین اجتماعی متعلق به جامعه کارگران و بازنشستگان است وکارگران و بازنشستگان اجازه نمی دهند کسی به آن دست درازی کند.

وی کارگران را از ضعیف ترین اقشار از لحاظ درآمدی  و پرتلاش ترین و موثر ترین  اقشار در توسعه و آبادانی کشور یاد کرد که  طی سال های تلاش و زحمت های شبانه روزی و سخت درآمدهای ناچیز خود را به صندوق تامین اجتماعی واریز می کنند به امید آنکه در زمان بیماری و پیری از خدمات مناسب وارزان قیمت مراکز درمانی طرف قرارداد با تامین اجتماعی  برخوردار شوند.

عباس زاده اظهارکرد: بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رود با طرح ادغام الحاق صندوق تامین اجتماعی با سایر صندوق ها بشدت مخالفت کنند چرا منابع سازمان تامین اجتماعی حق الناس است و متعلق به جامعه بیمه شدگان، کارگران و بازنشستگان می باشد.

وی تصویب موضوع ادغام درمان سازمان تامین اجتماعی با سایربیمه های درمانی را مغایر با اصل پایبندی به حقوق مردم ، خلاف شرع و قانون اساسی دانست.

وی به وجود بیش از 3 میلیون بازنشسته درسازمان تامین اجتماعی وحدود 12 هزار بازنشسته تامین اجتماعی در استان خراسان شمالی اشاره کرد وگفت:  انتظار می رود با تصویب بند الف ماده 13 قانون برنامه ششم توسعه بدهی های دولت سازمان تامین اجتماعی تادیه گرددتا این سازمان دچار مشکل نشده و در شرایط بهتری انجام وظیفه نماید.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی با اعلام این که تمام دارایی ها و اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به بیمه شدگان ازجمله کارگران، بازنشستگان، کارافتادگان وبازماندگان) این سازمان است، متذکرشد: دولت محترم می تواند با پرداخت به موقع بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی این سازمان را از مخاطره نجات دهد که نیاز به امید و تدبیر می باشد .

وی افزود: این درحالی است که سازمان تامین اجتماعی تنها سازمانی است که توانسته روی پای خود ایستاده و تعهدات خود را به موقع ایفا نمایدکه در صورت دخالت سایر دستگاهها ، متاسفانه وضعیت آن به وضعیت سایر صندوق های بازنشستگی کشور تبدیل خواهد شد.

عباس زاده خاطرنشان کرد: باتوجه به این که در 15 دی ماه 95 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 87 لایحه برنامه ششم توسعه با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت کردند وپیشنهاد شد محل استقرار شورای عالی بیمه و دبیرخانه این سازمان به وزارت رفاه منتقل شود.

وی ماهیت سازمان تامین اجتماعی را یک نهاد عمومی غیر دولتی یاد کرد که از نظر مقرارت اداری، منابع مالی از جمله منابع صندوق تامین اجتماعی جزء درآمدهای دولتی محسوب نمی شود و براین اساس نمی توان  محل ذخیره این منابع را تغییر داد

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی  درادامه با اشاره به  بررسی تدوین و تصویب ماده 13 برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی درباره تعیین تکلیف پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، اظهارکرد: براساس ماده 13 دولت مکلف است در طول برنامه نسبت به بازپرداخت بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل منابع مختلف از جمله سهام دولت درشرکت های دولتی، املاک مازاد برنیاز دستگاه های اجرایی، اوراق بهادار،فرآوردهای نفتی و پتروشیمی و... اقدام کند.

وی افزود: درحالی که در تبصره یک این ماده آمده است در اجرای حکم این ماده باید سالانه حداقل 10 درصد بدهی های دولت به این سازمان پرداخت شود تا بدهی های سنواتی دولت در پایان برنامه دولت به صفر برسد.

وی ادامه داد : درحالی که  بند ب ماده مزبور تهدید منابع سازمان و منافع بیمه شدگان را به دنبال دارد که سازمان و تشکل های کارگری و کانون بازنشستگی با آن مخالف است.

عباس زاده خاطرنشان کرد: همچنین در بند ج ماده فوق امده است سازمان تامین اجتماعی موظف است در طول برنامه همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران انجام دهد.

وی افزود: دراین راستا همسان سازی حقوق بازنشستگان حسب نسبت اولین مستمری دریافتی با سقف پرداختی در زمان برقراری مستمری به طوری که مستمری هیچ بازنشسته ای کمتر ازنسبت فوق الذکر نباشد.

وی ادامه داد: همچنین ترمیم حداقل پرداختی بازنشستگان تامین اجتماعی تا پایان سال دوم برنامه به میزان حداقل حقوق بازنشستگان کشوری انجام شود.

عباس زاده  متذکر شد: این بند همسان سازی حقوق بازنشستگان را به ارمغان دارد به شرطی که منابع مالی درآن لحاظ شود چراکه سازمان و تشکل های کارگری و کانون های بازنشستگان به شرط تامین منابع با آن موافق هستند.

عباس زاده در ادامه به 42 میلیون نفر بیمه شده اصلی سازمان تامین اجتماعی در کشور اشاره کرد و کل بیمه شدگان اصلی استان خراسان شمالی را 110 هزار نفر ذکر کرد که با افراد تحت پوشش آن به بیش از 320هزار نفر می رسند.

تامین اجتماعی جامعه درمان وزارت بهداشت تامین اجتماعی خراسان شمالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر