کد خبر: 128236 A

پس از ابلاغ معاون شهرسازی اهواز الزامی شد؛

مناطق موظفند قبل از تحویل پروانه ساختمانی به متقاضی یک نسخه از قرارداد تکمیل و تنظیم شده مذکور را که به تائید سازمان نظام مهندسی استان رسیده باشد از مالک اخذ و در سوابق ساختمانی پلاک مورد نظر درج نمایند.

ایلنا: پس از مصوبه هیات چهار نفره استان در خصوص الزام پرو‍ژه‌های ساختمانی به انجام آزمایش مقاومت مصالح تست بتن و جوش در راستای دستورالعمل اجرایی گود برداری‌های ساختمانی وزارت راه و شهرسازی که پیش‌تر در تاریخ ۲۷ / ۱۲ / ۹۱ صادر شده بود؛ نمونه قرارداد مربوط به آزمایش غیر مخرب جوش در سازه‌های فلزی پرو‍‍ژه‌های ساختمانی سطح شهر از سوی معاون شهرسازی و معماری شهرداری اهواز به مدیران مناطق شهرداری ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، طی این ابلاغ، مناطق موظفند قبل از تحویل پروانه ساختمانی به متقاضی یک نسخه از قرارداد تکمیل و تنظیم شده مذکور را که به تائید سازمان نظام مهندسی استان رسیده باشد از مالک اخذ و در سوابق ساختمانی پلاک مورد نظر درج نمایند.
لازم به یادآوری است: از این پس صدور پروانه ساختمانی منوط به ارائه یک نسخه از قرارداد تکمیل و تائید شده به ضمیمه نقشه‌های ساختمانی و با رعایت سایر ضوابط و مقررات است.

شهرداری اهواز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر