کد خبر: 164258 A

به مناسبت هفته‌ی زمین پاک صورت گرفت /

با مشارکت شرکتهای پتروشیمی امیرکبیر، فجر و غدیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، نسبت به پاکسازی حاشیه خور زنگی اقدام شد.

به مناسبت هفتهٔ زمین پاک، حاشیهٔ خور زنگی، یکی از مهم‌ترین شاخه‌های خور موسی در خلیج فارس پاکسازی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، اداره محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با مشارکت شرکت‌های پتروشیمی امیرکبیر، فجر و غدیر نسبت به پاکسازی حاشیه خور زنگی اقدام نمود.

رییس محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: تعدادی از همکاران دوستدار محیط زیست در حاشیه خور زنگی حضور یافته و به جمع آوری ضایعات موجود در حاشیه این خور پرداختند.

محمدرضا قانع افزود: کارکنان شاغل در واحدهای بهداشت، ایمنی، شهرداری و برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت در اجرای این برنامه نقش آفرینی نمودند.

در سال‌های گذشته نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته بود که عمدتا به صورت پاکسازی حاشیهٔ جاده شهرک بعثت بوده است.

منطقه ویژه افتصادی پتروشیمی بندر امام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر