کد خبر: 186906 A

با موضوع کیفیت، درآمد و مشتری مداری؛

مباحثکیفیت در پست، درآمدزایی و مشتری مداری، به شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها ارائه شد.

کارگاه آموزشی دفا‌تر پیشخوان دولت با موضوع کیفیت، درآمد و مشتری مداری در پست استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، اداره کل پست این استان با هدف افزایش رضایت مشتریان پست در مراجعه به دفا‌تر پیشخوان دولت و دریافت خدمات پستی، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی دفا‌تر با موضوعات مرتبط کرد.

این کارگاه آموزشی در سه روز کاری و با حضور مسئولین و متصدیان پست دفا‌تر پیشخوان دولت شهرستان اهواز در سالن کنفرانس اداره کل پست استان خوزستان برگزار شد.

در این کارگاه‌های آموزشی، مباحثکیفیت در پست، درآمدزایی و مشتری مداری توسط زارعی مسئول کیفیت پست خوزستان و سلیمانی رییس پست اهواز به شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها ارائه شد.

اداره کل پست خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر