کد خبر: 200926 A

به‌منظور اجرای قانون مبارزه با پولشویی در شرکت برق منطقه ای خوزستان؛

توسط رئیس کار گروه مبارزه با پولشویی در شرکت برق منطقه ای خوزستان، اعضاء این گروه معرفی شدند.

رییس کارگروه مبارزه با پولشویی در شرکت برق منطقه ای خوزستان، با صدور احکام جداگانه ای اعضاء این کارگروه را معرفی نمود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، با حکم علی اصغر خدامراد منگری، مهرداد محمودی عبداله، منصور کرمی، ولی محمد ممبینی، علی امینی و افشین صحت نیا به عضویت کارگروه مبارزه با پولشویی در شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب شدند.

وی در حکم انتصاب افراد فوق الذکر آورده است: با اتکال به خداوند منان و نیز به منظور فراهم آوردن تمهیدات و ساز وکار برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، امیداست در انجام وظایف محوله در راستای نیل به اهداف این شرکت موفق و موید باشید.

برق منطقه ای خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر