کد خبر: 203536 A

رئیس پلیس راهور شوشتر تأکید کرد:

باتوجه به عرض کم معبر و وجود مغازه‌ها و تعمیرگاه ها در آن منطقه و نداشتن حفاظ در وسط معبر به ارتفاع حداقل یک متر و نیم، نصب پل عابرپیاده هم پرهزینه بوده و هم از آن استقبال نخواهد شد.

رئیس پلیس راهور شوش‌ر در خصوص ضرورت نصب پل عابر پیاده در روبروی پارک بعثت گفت: باتوجه به عرض کم معبر و وجود مغازه‌ها و تعمیرگاه‌ها در آن منطقه و نداشتن حفاظ در وسط معبر به ارتفاع حداقل یک متر و نیم، نصب پل عابر پیاده، هم پرهزینه بوده و هم از آن استقبال نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شوشتر، سرگرد محمد تدین‌پور افزود: پلیس راهور شوش‌تر برای رفع سوانح رانندگی در روبروی پارک بعثت و کتابخانه شهید شرافت، راهکار دیگری دارد که در صورت اجرا، قطعا «شاهد کاهش حوادثرانندگی در آن منطقه خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: با تفکیک حریم گذرگاه عابر پیاده و آرام کردن جریان ترافیک توسط سرعت‌گاه دو منظوره که هم کاهنده سرعت و هم گذرگاه عابر پیاده بوده و طول این سرعت‌گاه دو منظوره شش متر است و همچنین نصب چشم گربه ایی سولار به‌صورت عرضی و حذف درختان به فاصله ۱۰ متر از وسط معبر و کف پوش زدن آیلند وسط به اندازه عرض گذرگاه عابر پیاده می‌توان عبور عابرین را برای رفتن به پارک بعثت و کتابخانه شهید شرافت شوش‌تر ایمن کرد.

شهرستان شوشتر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر