کد خبر: 435103 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان خبر داد:

ایلنا: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان گفت: در بازرسی که از سوی نیروی انتظامی از یک باب واحد صنفی در اهواز، بعمل آمد، تعداد ۵۵۰ دستگاه کولر دو تیکه کشف گردید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی این استان، رضا سعیدی افزود: در بازرسی که از سوی نیروی انتظامی از یک باب واحد صنفی بعمل آمد، تعداد ۵۵۰ دستگاه کولر دو تیکه کشف گردید که طی گزارشی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز ارسال گردید که به شعبه هفتم بدوی این اداره کل ارجاع داده شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: این شعبه پس از بررسی های لازم و شنیدن دفاعیات متهم، نسبت به ۱۵۱ دستگاه از آن که بصورت قاچاق وارد کشور شده بود، رأی به ضبط کالا به نفع دولت و پرداخت مبلغ دو میلیارد و یکصدو پنجاه و چهار میلیون و نه هزار و چهارصد و بیست و نه ریال ( ۲/۱۵۴/۰۰۹/۴۲۹ ریال) نمود که پس از درخواست تجدید نظر از سوی متهم، پرونده در شعبه هفتم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و رای شعبه هفتم بدوی اهواز را تائید نمود.

 

تعزیرات حکومتی خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر