کد خبر: 488457 A

یک شرکت هلندی با هدف همکاری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در زمینه ساخت زمین های آموزش آتش نشانی وارد این منطقه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندر امام خمینی، شرکت هلندی خدمات ایمنی فالک و رابط ایرانی آن، با هدف بررسی همکاری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در زمینه ساخت و تجهیز زمین آموزش آتش نشانی از این منطقه بازدید کردند.

میهمانان امروز (پنجشنبه 21 اردیبهشت) منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، پس از بازدید از زمین موجود آتش نشانی منطقه واقع در سایت 3، در جلسه ای تخصصی، ضمن ارائه ی توانمندی های خود، با مدیران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی وارد مذاکره شدند.

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که واحدهای متنوعی از صنعت پتروشیمی را در خود دارد بر آن است که متناسب با شرایط خاص هر فرایند، به آموزش تخصصی نیروها در مقابله با حوادث ویژه در هر یک از آنها بپردازد.

این شرکت هلندی، پس در ادامه ی سفر خود از شرکت های پتروشیمی کارون و بوعلی سینا هم بازدید کردند.

 

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر