کد خبر: 503347 A

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: پروژه برنامه ریزی استراتژیک در این شرکت با حضور مدیرعامل، معاونان ، جمعی از مدیران، کارکنان و مشاور پروژه پیاده سازی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان ، کیوان خورسند در جلسه پیاده سازی این پروژه گفت: پیچیدگی ها و مولفه های درونی سازمان از یک سو و تغییر و تحول های مداوم در محیط پیرامون شرکت از سوی دیگر باعث بروز تهدید ها و فرصت های گوناگون در مسیر سازمان خواهد شد.

وی افزود: عدم توجه به تهدیدهای پیش روی شرکت منجر به خلق بحران خواهد شد و ممکن است کارایی و حتی اثربخشی وظایف و ماموریت های آن را تحت تاثیر قرار دهد.  همچنین با توجه به فرصت هایی که ممکن است در آینده پیش روی شرکت قرار گیرد می تواند نقش بسزایی در رشد و تعالی شرکت ایفا کند.

خورسند اظهار داشت: شرکت برق منطقه ای خوزستان با توجه به برنامه ریزی از نظر افق زمانی و نقشِ تغییر و تحولات و شرایط محیطی، اقدام به پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک نموده که در این ارتباط ضمن بررسی و شناسایی مشاوره از خدمات شرکت آریانا جهت پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک استفاده کرده است.

وی تصریح کرد: انجام پروژه پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک در پنج فاز؛ طرح ریزی، تعیین استراتژی، توسعه نقشه استراتژی، تدوین کارت امتیازی و تسری استراتژیک تعریف شده که قرار است این پروژه در طول یکسال تدوین و اجرایی گردد.

خورسند گفت: کلیه برنامه ریزی ها و سازماندهی های مرتبط با پروژه توسط همکاران دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری مورد پیگیری قرار می گیرد. 

 

شرکت برق منطقه ای خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر