کد خبر: 105964 A

بر اساس تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۷ شهریور ماه سال جاری به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره جدید سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم معرفی شدند.

بر اساس تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر اساس تصویب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۷ شهریور ماه سال جاری به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره جدید سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم معرفی شدند.

در این تصویب نامه که به امضاء «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور رسیده است، «علی اصغر مونسان» به عنوان «مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش» و «شهریار مشیری» به عنوان «مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم» تعیین شده اند.

همچنین تغییراتی نیز در ترکیب هیئت مدیره این دو سازمان منطقه آزاد انجام شده است که بر این اساس:
** تغییرات در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش:

مسعود سلطانی فر به مدت سه سال به عنوان عضو غیر مؤظف هیئت مدیره منطقه آزاد کیش جایگزین علی صدوقی می‏شود.
محسن مهر علیزاده برای مدت سه سال به عنوان عضو غیر مؤظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش جایگزین
حبیب اله خراسانی می شود.

یادآور می شود، در این تصویب نامه عضویت محمود بهمنی در هیئت مدیره منطقه آزاد کیش پایان یافته است.

** تغییرات در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم:
علی شمس‏ اردکانی برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرمؤظف هیئت مدیره منطقه آزاد قشم جایگزین احمدقلعه بانی می‏شود.
محمدرضا توسلی به مدت سه سال به عنوان عضو غیر مؤظف هیئت مدیره منطقه آزاد قشم جایگزین ابراهیم عزیزی می شود.
همچنین عضویت احمد صادقی و محمد بهزاد در هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم پایان می یابد.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ به تأیید رئیس جمهور رسیده است.

اسحاق جهانگیری رئیس جمهور روابط عمومی قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی قشم محمود بهمنی معاون اول رئیس جمهور مناطق آزاد هیئت مدیره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر