کد خبر: 112247 A

با تصویب هیئت دولت مهیا شد؛

استانداران می‌توانند در موارد خاص با توجه به شرایط جغرافیایی، منطقه‌ای و فصلی، ساعت آغاز به کار واحدهای مذکور در این تصویب‌نامه را(به استثنای شهر تهران) با تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تغییر دهند.

یا تصویب هیئت دولت امکان تعیین آغاز به کار واحدهای مختلف اداری توسط استانداران به جز تهران فراهم شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۷ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف از اینجا قابل مشاهده است.

۲ ساعات پایان کار ادارات و مشاغل مختلف با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود.

۳ استانداران می‌توانند در موارد خاص با توجه به شرایط جغرافیایی، منطقه‌ای و فصلی، ساعت آغاز به کار واحدهای مذکور در این تصویب‌نامه را(به استثنای شهر تهران) با تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تغییر دهند. رعایت ۴۴ ساعت کار هفتگی در شش روز کاری در دستگاههای اجرایی استانی الزامی است.

استان تهران رعایت قوانین و مقررات رییس جمهور ساعت کار سرمایه شهر تهران قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیئت دولت واحدهای استانداران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر