کد خبر: 112329 A

با تصویب هیئت وزیران؛

بر این اساس " علی شمخانی " برای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند جایگزین " عباس معمارنژاد " می‌شود.

با تصویب هیئت وزیران، اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند تعیین شدند.

به گزارش ایلنا، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعضای جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند را تعیین کرد.

بر اساس این مصوبه، " اسماعیل زمانی " برای مدت سه سال به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند جایگزین " مهدی نیک پی " می شود.

همچنین " محمد فروزنده " برای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند جایگزین " حبیب رضا هادیان " می شود.

بر این اساس " علی شمخانی " برای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند جایگزین " عباس معمارنژاد " می‌شود.

همچنین " محمد مخبر دزفولی " برای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند جایگزین " سید جعفر حجازی " می‌شود.

بر این اساس، " عبدالله کعبی " برای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند تعیین می شود.

این تصویب نامه پس از تایید رئیس جمهور، از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

اسحاق جهانگیری رئیس جمهور علی شمخانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاون اول رئیس جمهور مناطق آزاد هیئت مدیره آزاد اروند هیئت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر