کد خبر: 112341 A

با ابلاغ آیین‌نامه‌ دولت؛

با موافقت دولت، آیین نامه اجرایی ماده(۶) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ابلاغ شد.

با موافقت دولت، آیین نامه اجرایی ماده(۶) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره ماده(۶) قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب ۱۳۸۹ - آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، هر کشتی، نفتکش و شناور، برای جبران خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبهای مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان و آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و رودخانه‌های قابل کشتیرانی به مواد نفتی، باید بیمه نامه یا تعهدنامه معادل ریالی یا ارزی بر مبنای حق برداشت ویژه مطابق تعریف صندوق بین المللی پول تهیه کند.

همچنین مالک هر کشتی، نفتکش و شناور که بیش از(۰۰۰/۲) تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت به صورت فله به عنوان محموله حمل می‌کند، باید تا حدود مندرج در کنوانسیون یاد شده، برای پوشش خسارات ناشی از آلودگی نفتی، تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتی ها، نفتکش ها و شناورها در آب های موضوع قانون، بیمه نامه یا تعهدنامه مالی تهیه کند.

بر اساس این مصوبه، مالک هر کشتی، نفتکش و شناور که حداکثر تا(۰۰۰/۲) تن نفت موضوع کنوانسیون مسئولیت را به صورت فله به عنوان کالا حمل می‌کند، باید بیمه نامه یا تعهدنامه مالی را شامل؛ تا(۱۰۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۵۰۰) واحد محاسبه، از(۱۰۱) تا(۱۵۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۰۰۰ / ۱) واحد محاسبه، از(۱۵۱) تا(۶۰۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۵۰۰ / ۱) واحد محاسبه، از(۶۰۱) تا(۲۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۵۰۰ / ۲) واحد محاسبه، از(۲۰۰۱) تا(۵۰۰۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۰۰۰ / ۳) واحد محاسبه تهیه کند.

مالک هر کشتی، نفتکش و شناور برای جبران خسارات ناشی از نفت سوخت کشتی، نفتکش و شناور، باید بر مبنای ظرفیت ناخالص کشتی، بیمه نامه یا تعهدنامه ای تهیه کند که شامل؛ تا(۲۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۲) واحد محاسبه، بیش از(۲۰) تا(۵۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۱۰) واحد محاسبه، بیش از(۵۰) تا(۱۰۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۲۵) واحد محاسبه، بیش از(۱۰۰) تا(۳۰۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۷۰) واحد محاسبه، بیش از(۳۰۰) تا(۵۰۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۱۶۷) واحد محاسبه، بیش از(۵۰۰) تا(۰۰۰/۳۰) تن ظرفیت ناخالص(۰۰۰/۱۶۷) واحد محاسبه به اضافه(۱۶۷) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه پس از حداکثر ظرفیت معین شده، بیش از(۰۰۰/۳۰ تا(۰۰۰/۷۰) تن ظرفیت ناخالص،(۱۲۵) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار واحد محاسبه شده، بیش از(۰۰۰/۷۰) تن ظرفیت ناخالص،(۸۳) واحد محاسبه به ازای هر تن ظرفیت اضافه به علاوه حداکثر مقدار واحد محاسبه شده تهیه کند.

همچنین در بیمه نامه حداقل باید مشخصات کشتی، نفت کش و شناور مطابق گواهینامه ثبت، مشخصات و اقامتگاه مالک یا مالکان و بیمه گزارها، مبلغ بیمه، مدت بیمه، تاریخ و محل انعقاد قرارداد، مبلغ حق بیمه و خطرهای تحت پوشش بیمه ها درج شود.

بر این اساس، در تعهدنامه حداقل مشخصات و اقامتگاه ضامن و مضمون عنه، مبلغ تعهد، امضا و مهر ضامن، مدت تعهد، تاریخ و محل ایجاد تعهد، مشخصات کشتی، نفتکش و شناور مطابق گواهینامه ثبت و خطرهای تحت پوشش تعهد درج شود.

گواهینامه هایی که در اجرای کنوانسیون های بین المللی مورد الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران توسط کشورهای متعاهد در چارچوب کنوانسیون های مذکور صادر شده و به تشخیص سازمان بنادر و دریانوردی بیانگر رعایت مفاد این آیین نامه است، به منزله وجود بیمه نامه یا تعهدنامه قابل قبول است.

بر اساس این مصوبه، دولت، سازمان بنادر و دریانوردی را موظف کرده است از ورود، ترک بندر یا فعالیت کشتی، نفتکش و شناور فاقد بیمه نامه، تعهدنامه یا گواهینامه در آبهای مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان و آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و رودخانه‌های قابل کشتیرانی جلوگیری به عمل آورد.

همچنین مالک و یا سایر مسئولان کشتی، نفتکش و شناور باید بیمه نامه یا تعهدنامه و گواهینامه را در کشتی، نفتکش و شناور نگهداری کنند و در صورت درخواست سازمان بنادر و دریانوردی ارائه کنند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

آیین نامه جهاد کشاورزی دریای خزر دولت دولت جمهوری اسلامی ایران سازمان بنادر و دریانوردی سازمان حفاظت محیط زیست عمان قانون نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر