کد خبر: 121408 A

با تصویب هیات وزیران؛

بر اساس این مصوبه، این دوعضو جدید هر کدام برای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تعیین می‌شوند.

با تصویب هیات وزیران، دو عضو جدید به ترکیب هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش اضافه شدند.
بر اساس این مصوبه، وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «احمد صمیمی» و «حسین دهباشی» را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تعیین کرد.
بر اساس این مصوبه، این دوعضو جدید هر کدام برای مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تعیین می‌شوند.
این تصویب نامه پس از تایید رئیس جمهوری در تاریخ ۱۹/۸ / ۱۳۹۲، از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.

اسحاق جهانگیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معاون اول مناطق آزاد اعضای تصویب هیات کیش تعیین آزاد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر