کد خبر: 122931 A

در طی حکی از سوی جعفر میلی منفرد صورت گرفت:

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی احکامی چند تن از مدیران کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی، ‌دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی‌ و دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منصوب کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در طی احکامی چند تن از مدیران کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی، ‌دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی‌ و دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز(۲ آذر) دکتر جعفر میلی‌منفرد(معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، با صدور احکامی مدیران کل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، ‌دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی ‌و دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، عبدالرحیم نوه ابراهیم عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس سابق دانشگاه علوم پایه، ملک‌احمدی عضو هیئت علمی ستاد وزارت علوم و سیدحسین حسینی عضو هیئت علمی رشته دامپزشکی دانشگاه تهران به ترتیب به سمت مدیران کل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزش عالی، ‌دفتر آموزش‌های آزاد، غیرانتفاعی و غیردولتی‌ و دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی منصوب شدند.

آموزش عالی دانشگاه تهران عضو هیئت علمی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری وزارت علوم مدیران آموزشی دفتر دامپزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر