کد خبر: 122932 A

با تصویب هیئت وزیران؛

با تصویب دولت، کارگروهی به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در خصوص برنامه‌های نظام سلامت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و تعدادی از اعضای کابینه دولت تشکیل می‌شود.

با تصویب دولت، کارگروهی به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در خصوص برنامه‌های نظام سلامت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و تعدادی از اعضای کابینه دولت تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط و اتخاذ تصمیمات لازم در خصوص برنامه‌های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستا‌ها، حاشیه شهر‌ها و مناطق عشایری، ارائه رایگان خدمات بستری در بیمارستان‌های دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آن‌ها و سایر برنامه‌های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می‌شود.

همچنین تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می‌شود.

این مصوبه در تاریخ ۲۹/۸ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بیمارستان دستگاه های اجرایی دولت رئیس جمهور سلامت معاون اول رئیس جمهور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی نفت نیروهای مسلح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر