کد خبر: 124130 A

در این جلسه تعدادی از تبصره‌ها و مواد آن پس از بحثو بررسی از تصویب دولت گذشت و ادامه بررسی لایحه به جلسات آتی دولت موکول شد.

اولین جلسه فوق العاده هیات دولت در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه تعدادی از تبصره‌ها و مواد آن پس از بحثو بررسی از تصویب دولت گذشت و ادامه بررسی لایحه به جلسات آتی دولت موکول شد.

دولت لایحه لایحه بودجه معاون اول رئیس جمهور جلسه هیات فوق مواد جهانگیری العاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر