کد خبر: 127361 A

از سوی هیات وزیران‎؛

این مصوبه مورخ ۱۳/۹ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

با موافقت دولت سیداحمد معتمدی، نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان‌فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند(ه) ماده(۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - مصوب ۱۳۸۲ - تصویب کرد؛ سید احمد معتمدی، نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می شوند.

این مصوبه مورخ ۱۳/۹ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

اسحاق جهانگیری دولت قانون معاون اول رئیس جمهور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعضای تعیین کمیسیون مقررات ارتباطات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر